Shekhar Chavan Film Production
Photographer
Shekhar Chavan Photography & Film Production
Aurangabad

+91 91566 6 3657

shekharachavan1992@gmail.com
Akashwani Center, Aurangabad
+919156663657
Services

Wedding photography

₹ 8,000-10,000

for full day

Story photography

₹ 2,500-3,000

Photobook

₹ 1,000-2,000

Studio photography

₹ 2,000-2,500

per hour

Non-studio photography

₹ 1,000-1,500

per hour

Photography of an object

₹ 150-200

per object

Photographer Shekhar Chavan Film Production in Aurangabad

Services Wedding photography

Portfolio samples

 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
View all portfolio (photos - 4)

Other albums