ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Surya Lawns

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 400 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

3 ಸಭಾಂಗಣ|3 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 60, 700, 1500 ಪಿಪಿಎಲ್

3 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು|3 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು 150, 500, 4500 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 90499 9 4446

Gut no.103, beed bypass road, Near Dutta Mandir, Deolai, Aurangabad - 431002
+91 90499 94446
+91 90499 94437
+91 98508 25209
+91 240 224 2043
suryalawnsabd@gmail.com
http://suryalawns.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ