ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Ramchandra Hall

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 450 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

1 ಸಭಾಂಗಣ|1 ಸಭಾಂಗಣಗಳು 200 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 99757 9 3366

Gut No 70, Beed- Bypass Road, Aurangabad, Maharashtra 431003, India
+91 99757 93366
https://www.facebook.com/ramchandra.hall/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ