Vivanta By Taj

ব্যাঙ্কোয়েট হল

ভেজ প্লেট 1,100₹ থেকে

নন-ভেজ প্লেট 1,300₹ থেকে

1টি ভিতরের জায়গা 225 ppl

2টি বাইরের জায়গা 400, 725 ppl

+91 240 661 3737

8-N-12, Dr Rafiq Zakaria Marg, Rauza Bagh, N 2, Cidco, Aurangabad
+91 240 661 3737
vivanta.aurangabad@tajhotels.com
https://vivanta.tajhotels.com/en-in/aurangabad-maharashtra/
ব্যাঙ্কোয়েট হল